Blogs

Werken in de zorg

De zorg is een mooi vak en kan soms heftig zijn. Je staat dichtbij je cliënten waardoor je emotioneel tegen een stootje moet kunnen. Leuke momenten worden afgewisseld met minder leuke. Zo ben je de ene dag een engel die goed voor dementerende ouderen zorgt, de andere dag heb je te maken met lastige familieleden.
›››

Afschaffing sectorverloning uitzendbranche

De laatste weken is er veel te doen over de sectorverloning in de uitzendwereld. De reden daarvan is de publicatie in de staatscourant op 24 mei jongstleden. In dit artikel staat beschreven dat de sectorverloning afgeschaft wordt voor uitzendondernemingen. De reacties op deze publicatie waren nogal wisselend. Werkwijzer is niet rouwig om dit besluit van minister Asscher. In mijn blog licht ik toe waarom.
›››

Opleidingen in de procesindustrie

Zoals eerder al geschreven is het voor producerende bedrijven steeds moeilijker om goed geschoold personeel te krijgen. In onze zoektocht naar personeel voor de procesindustrie komen wij vaak de opleiding Vapro tegen, ook onze opdrachtgevers vragen hiernaar. Nieuwsgierig als wij zijn vroegen wij ons af: wat is Vapro en wat kan je met de opleiding?
›››

Hydrauliek

In onze vorige blog gaven wij het al aan. De arbeidsmarkt wordt steeds krapper, vakkundig en geschoold personeel is steeds moeilijker te vinden. Van sommige van die werkvelden is het niet helemaal duidelijk wat het precies inhoudt en hoe leuk het is! In deze blog gaan wij in op de hydrauliek.
›››

Procesindustrie

In onze vorige blog gaven wij het al aan. De arbeidsmarkt wordt steeds krapper, vakkundig en geschoold personeel is steeds moeilijker te vinden. Van sommige van die beroepen is het niet helemaal duidelijk wat het precies inhoudt en hoe leuk het is! In deze blog gaan wij in op de procestechniek.
›››

Werkwijzer zoekt met je mee!

Economisch gezien schijnt de zon weer in Nederland. Bedrijven groeien en er wordt weer geïnvesteerd. Er komen ook steeds meer vacatures en gelukkig daalt de werkeloosheid nog steeds. Eind maart van dit jaar was de werkeloosheid 5,1 % van de beroepsbevolking (bron: cbs)
›››

Werkwijzer zoekt elektrotechnici!

De arbeidsmarkt trekt weer aan, zeker in de techniek. Met name in de elektrotechniek. Wij vertellen je graag meer over onze vacatures.
›››

Werkwijzer informeert: Eigen Risico

In het kader van “Werkwijzer Informeert!” organiseren wij de volgende bijeenkomst: Loondoorbetalingsplicht bij ziekte, eigen risicodrager of niet?  

Sinds 1 januari 2013 is de wet BeZaVa ingevoerd, ook wel de modernisering Ziektewet genoemd. Met de invoering van deze wet is de werkgever ook financieel verantwoordelijk geworden voor (ex-) werknemers die ziek uit dienst treden.
›››

Uitzendkrachtenborrel 16 december 2016

Uitnodiging voor onze uitzendkrachten, iedereen heeft ook een e-mail ontvangen!
›››

Tips voor je sollicitatiegesprek

Uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek? Om het iets minder spannend te maken geven we een paar tips.
›››