Vakantie, feestdagen en kort verzuim uitzendkrachten

De zomervakantie is voorbij, maar er worden al weer plannen gemaakt voor de Herfst- en Kerstvakantie. Een goed moment om nogmaals uit te leggen hoe het ook al weer zit met verlof voor uitzendkrachten.

Vakantie

In de CAO voor Uitzendkrachten is opgenomen dat een uitzendkracht 16⅔ uur doorbetaalde vakantie opbouwt bij elke volledig gewerkte maand. Deze vakantie wordt opgenomen in de vorm van vakantiedagen. Uitzendkrachten hebben ook recht op een vakantiebijslag die 8% van het feitelijk loon over de normale uren bedraagt. Deze bijslag wordt in principe eens per jaar uitbetaald.

Vakantie in fase A

Uitzendkrachten die in fase A zitten, krijgen alleen loon voor de uren die zij daadwerkelijk werken. Dit betekent dat zij tijdens vakantiedagen niet worden doorbetaald. Ter compensatie krijgen zij een aanvulling op het loon, die het uitzendbureau voor ze reserveert (de zogenoemde ‘reserveringen’). Deze aanvulling wordt uitgedrukt in een percentage van het basisuurloon (10,92% in 2018). Zodra de uitzendkracht vakantiedagen opneemt, wordt het gereserveerde geld voor die dagen uitbetaald.

Vakantie in fase B en C

Uitzendkrachten in fase B en fase C hebben tijdens hun vakantie recht op doorbetaling van het loon dat zij op dat moment verdienen.

Feestdagen

Op wettelijke feestdagen krijgen alle Uitzendkrachten het feitelijk loon doorbetaald dat zij normaal gesproken zouden ontvangen als zij op die dagen gewerkt zouden hebben. Moet een Uitzendkracht op een feestdag werken, dan is hier doorgaans een toeslag aan verbonden conform de daarvoor geldende regeling bij de inlener of – als de ABU-beloning van toepassing is – de regeling voor onregelmatige werktijden in de CAO voor Uitzendkrachten.

Kort verzuim of bijzonder verlof

Een uitzendkracht in fase A krijgt niet doorbetaald tijdens kort verzuim (bijvoorbeeld dokters- of tandartsbezoek) of bijzonder verlof (bijvoorbeeld bij een huwelijk of overlijden). Voor hem bestaat een reservering voor kort verzuim van 0,6% (2018) boven op het brutoloon. Zodra de uitzendkracht het kort verzuim of bijzonder verlof opneemt, wordt het gereserveerde geld voor die dag uitbetaald.

Uitzendkrachten in fase B en fase C hebben recht op doorbetaald kort verzuim of bijzonder verlof.

Jij staat bij ons centraal

Heb je vragen over deze blog, bel ons! Wij beantwoorden graag je vragen. Ons telefoonnummer is 024-3226600